Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun monitor socorrista para a piscina municipal mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 23 de novembro de 2016.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Acta 1

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a elaboración dunha lista de limpeza e conserxería.

O prazo para a presentación das solicitudes rematará o día
16 de decembro de 2016.

 

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

 

CONCURSO

RECICLAXE DE ACEITE VEXETAL USADO

"Reciclar no mercado"

Desde o 21 de novembro de 2016 ata o 31 de xaneiro de 2017

  • Recolle o teu aceite de cociña.
  • Achégate a calquera dos postos do Mercado para rexistrar a cantidade entregada.
  • Baléirao no colector que hai no mercado municipal.

Protexer o medio ambiente ten premio!

[ver cartel]

 

PROGRAMACIÓN DE TEATRO E CINE
DECEMBRO 2016

Data

Hora

Compañía

Espectáculo

03-12-2016


21:30

Carlos Blanco e Luis Davila

Menú da fala

10-12-2016


21:30

Fantoche Baj

Os vellos non deben namorarse

17-12-2016


18:00


Títeres Alakrán

Os soños na gaiola

22-12-2016


19:00

A Illa dos nen@s

Maxia de Nadal

27-12-2016


18:00


CINE

Noche de Paz?

28-12-2016


18:00

CINE

O bosque animado

30-12-2016


21:30

Redrum teatro

Noiteboa

NORMAS QUE HAI QUE SEGUIR NOS ESPECTÁCULOS

 

ANUNCIO

O concello de Muros informa que, dende o mes de novembro, conta cunha técnica de orientación laboral. Este servizo, compartido co concello de Outes está financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria así como por ambas entidades municipais. A súa finalidade é a de atender á cidadanía, prioritariamente ás persoas desempregadas, nos temas relativos a emprego e/ou formación. Desta maneira, aquelas persoas interesadas en realizar un currículum, informarse sobre accións formativas, o recoñecemento da experiencia profesional, etc, poden achegarse ó edificio do Concello ou contactar ca orientadora laboral no 981 826 050 os luns e martes en horario de 08:30 a 14:30 h

 

TEATRO.CONTACONTOS

A Central Folque

“OS CONTOS DE JOSELÍN”

SÁBADO, DÍA 19, ÁS 21:30
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Contadores -e cantadores- Quico Cadaval, e Celso F. Sanmartín.
Baseado no libro Os contos de Joselín. Primeiros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954). Contacontos-Teatro. Comedia

Entradas, 3,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na Rede Galega de teatros e auditorios.

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun monitor socorrista para a piscina municipal mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 23 de novembro de 2016.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

 

TEATRO-MAXIA

A Illa d@s nen@s

“Uxío no país de Patadecabra”

SÁBADO, 12 DE NOBEMBRO, 18:0 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Espectáculo inscrito na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

 

ANUNCIO

O Concello de Muros comunica o remate da execución d a obra  “Mellora do acceso aos agros do laranxal en San Xián, parroquia de Torea” , que foi executada  a través dunha axuda solicitada a AGADER dentro do  plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016 financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020

cartel de obra.pdf

 

ANUNCIO

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DE GASTOS FARMACÉUTICOS  2016/2017

OBXECTO DA CONVOCATORIA.

O concello de Muros convoca subvencións para o desenvolvemento de programas que teñan por finalidade a concesión de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, o abeiro da ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións que desenvolverán as corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

O programa consistirá na xestión de axudas económicas ao cofinanciamento do 40 % dos medicamentos financiados polo Sistema nacional de saúde e prescritos a través de receita a familias con menores a cargo que atravesan dificultades económicas que estean empadroadas no  termo municipal.

[BASES]

 

TEATRO

Contraproducións

“O Tolleito de Inishmaan”

SÁBADO, 22 DE OUTUBRO, 21:30 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Dirección: Cándido Pazó
Elenco: Evaristo Calvo, Ana Santos, Ricardo de Barreiro, María Roja, Luis Iglesia, Santi Romay, Marcos Pereiro e Susana Dans.

Espectáculo inscrito na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas 3,50 €, xa están a venda nas oficinas do centro cultural.

 

TEATRO

COMPAÑÍA PÉREZ&FERNÁNDEZ

“O PODER DE AMABEL”

SÁBADO, 15 DE OUTUBRO, 18:00 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Espectáculo inscrito na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Público familiar, preferentemente a partir de 5 anos
Entradas 2,50 €, xa están a venda nas oficinas do centro cultural.

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de monitores para AS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN, INICIACIÓN A EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS, PREDEPORTE E INICIACIÓN DEPORTIVA.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso de méritos e proba práctica.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 3 de outubro as 14:00 horas.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO] - [ACTA 1] - [ACTA 2] - [ACTA 3]

 

ANUNCIO

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE MUROS 2016/2017

OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación universitaria a familias con menos recursos económicos do Concello de Muros.

[BASES]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar servizos para impartir  os Obradoiros culturais que seguidamente se relacionan,  mediante contrato menor:

Obradoiro de teatro en Muros, para grupo infantil e de adultos, as clases impartiranse no Auditorio do Centro Cultural de Muros, os mércores, de 18:30 a 21:30 horas. Dende outubro a xuño, incluídos.

Obradoiro de traballos manuais, as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os luns de 15:30 a 18:30 horas. No Areal, Esteiro, os luns de 19:00 a 21:00 horas. No centro sociocultural de Louro, os mércores de 16:00 a 18:00 h.  No Pozo do Cachón, Serres, os xoves de 16:30 a 18:30 h. En Trasdacosta, Esteiro, os xoves de 19:00 a 21:00 h. Dende outubro a maio, incluídos.

Obradoiro de costura en Muros,  as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os martes, de 17:30 a 21:30 horas. Dende outubro a maio, incluídos.

Obradoiro de bailes de salón, as clases impartiranse no centro sociocultural de Louro os sábados de 19:00 a 20:00 h e no Pozo do Cachón os mércores, de 21:00 a 22:00 e os sábados de 17:30 a 18:30 horas. Dende outubro a maio, incluídos.

Obradoiro de arte floral, as clases impartiranse no centro de O Areal, Esteiro, os mércores de 16:00 a 18:00 h. En San Xosé, Muros os venres de 19:00 a 21:00 h. Dende outubro a maio, incluídos.

As empresas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa proposta económica e documentación que acredite a súa capacidade para impartir cada actividade.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 30 de setembro, ás 10:00 h.

 

OBRADOIROS CULTURAIS
ESCOLAS DEPORTIVAS

OBRADOIROS CULTURAIS – CURSO 2016/17

[Listado de alumnos]

[Horarios]

ESCOLAS DEPORTIVAS – CURSO 2016/17

[Horarios Muros]

[Horarios Esteiro]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de dun profesor de guitarra, un profesor de música tradicional, un profesor de violín, un profesor de canto, un profesor de música moderna un profesor de batería para a escola de Musica do Concello de Muros

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 12 de setembro.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [ACTA 1] - [ACTA 2] - [ACTA 3]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de monitores para os obradoiros de bordado e de encaixe.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso de méritos e proba práctica.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 12 de setembro.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [ACTA 1] - [ACTA 2] - [ACTA 3]

 

 

OBRADOIROS CULTURAIS
ESCOLAS DEPORTIVAS

OBRADOIROS CULTURAIS – CURSO 2016/17

- Esteiro: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.

- Tal: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.

- Abelleira: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.

- Torea: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.

- Serres: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado, Bailes de salón e Baile deportivo infantil.

- Muros: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado, Costura e Teatro.

- Louro: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado e Bailes de salón.

ESCOLAS DEPORTIVAS – CURSO 2016/17

- Esteiro: Bádminton, Baloncesto, Body tonic, Fútbol sala, Patinaxe, Predeporte e Ximnasia de mantemento.

- Muros: Baloncesto, Fútbol sala, Patinaxe, Predeporte, Ximnasia e Xadrez.

- Abelleira: Ximnasia de mantemento.

- Tal: Ximnasia de mantemento.

Preinscrición do 01 ao 19 de setembro nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros.

Información CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS. Teléfono 981762294

Colaboran: Excma. Deputación Provincial da Coruña

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da contratación temporal a xornada completa dun/dunha:

Normalizador/a lingüístico/a

(licenciado/a en Filoloxía Galega ou Filoloxía Galego-portuguesa ou Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-portugués)

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 17 de xuño de 2016.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE]

[ACTA 1] - [ACTA 2] - [Plantilla exame]

[ACTA 3] - [ACTA 4] - [ACTA 5] - [ACTA 6] - [ACTA 7]

 

ACTIVIDADES EN MUROS
DO 18 AO 20 DE AGOSTO

xoves 18 de agosto, 21:30 h
TEATRO. Os Quinquilláns teatro: “De cando veu unha balea a Muros”

Sairá do Parque infantil do Varadoiro, MUROS, para ir percorrendo o paseo de Muros ata a fábrica de Sel e rematar cunha visita teatralizada no espazo “SEL.Patrimonio vivo”

venres 19 de agosto, ás 13:00 h
MÚSICA. TIBEREVI: “Mentres as baleas dormen”

Edificio do MERCADO. MUROS

de martes a sábado, das 10:30 a 14:00 e de 16:30 a 19:30 h
EXPOSICIÓN “Coidando o noso mar”

MUÍÑO DE MAREA DO POZO DO CACHÓN.

de martes a sábado, de 17:00 a 19:00 h
EXPOSICIÓNS “As crebas do mar” e “Amalia Costa. Obra pictórica”

CENTRO PATRIMONIAL DE SEL.

de martes a sábado, das 12:00 a 14:00 h
EXPOSICIÓNS “Sel. Patrimonio vivo”, “Cunchas da nosa ría e mares do mundo”, de J.M. Formoso e “Maquetas de embarcacións de Ángel Romero”,
SEL. PATRIMONIO VIVO.

Colaboran: Excma. Deputación Provincial da Coruña

 

EXPOSICIÓN

COIDANDO O NOSO MAR

No Muíño de Mareas do Pozo do Cachón

Do 10 ao 22 de agosto de 2016

De martes a venres
10.00 a 14.00 h.
16.00 a 19.00 h.

 

ACTIVIDADES EN MUROS
DO 9 AO 13 DE AGOSTO

martes 9 de agosto, ás 21:30 h
MÚSICA. BANDA DE MÚSICA DE BOIRO
Praza do Mercado. MUROS

mércores 10 de agosto, ás 21:30 h
MÚSICA. HÉRCULES BRASS
Praza do Mercado. MUROS

xoves 11 de agosto, 21:30 h
TEATRO. Os Quinquilláns teatro: “De cando veu unha balea a Muros”
Sairá do Parque infantil do Varadoiro, MUROS, para ir percorrendo o paseo de Muros ata a fábrica de Sel, para rematar cunha visita teatralizada no espazo “SEL.Patrimonio vivo”

sábado 13 de agosto, das 11:00 ás 19:00 h
ARTESANÍA: “I Encontro Arte nas túas mans”
MERCADO DE MUROS.

Colaboran: Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, Galicia Culturea, e Excma. Deputación Provincial da Coruña

 

ACTIVIDADES EN MUROS
DO 4 AO 7  DE AGOSTO

xoves 4 de agosto, 20:30 h.
no Centro parimonial de SEL

INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DE PINTURA DE AMALIA COSTA

xoves 4 de agosto, 21:30 h
TEATRO. Os Quinquilláns teatro: “De cando veu unha balea a Muros”
Sairá do Parque infantil do Varadoiro, MUROS, para ir percorrendo o paseo de Muros ata a fábrica de Sel, para rematar cunha visita teatralizada no espazo “SEL.Patrimonio vivo”

sábado 6 de agosto, 22:00 h
CINE: “Dios mío pero que te hemos hecho?”
Arboreda de San Francisco. LOURO

domingo, 7 de agosto, 22:00 h.
CINE: “Guardianes de la Galaxia”
O Artón, ESTEIRO

Colabora: Excma. Deputación Provincial da Coruña

 

V CARREIRA SOLIDARIA DA PISCINA MUNICIPAL DE MUROS

A Concellería de Deportes a través da Piscina Municipal de Muros organiza o domingo 11 de setembro a V Carreira Solidaria da Piscina Municipal de Muros. As probas estarán baixo o control técnico do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.

[Cartel] + [Inscrición] + [Regulamento]

 

XOVES, 14, TEATRO E CINE EN MUROS

Actividade: TEATRO
Compañía: Os Quinquilláns teatro
Obra: “De cando veu unha balea a Muros”
Día e hora: xoves 14 de xullo, ás 21:30 h
Espazo: Sairá do Parque infantil do Varadoiro, para ir percorrendo o paseo de Muros ata a fábrica de Sel, para rematar no espazo “SEL. Patrimonio vivo”

Actividade: CINE
Filme: “Frankenstein 04155” (Que hai detrás do accidente ferroviario máis grave da democracia?)
Día e hora: xoves 14 de xullo, ás 22:30 h
Espazo: Auditorio do Centro Cultural de Muros
Unha película-documental de Aitor Rel,


As entradas para cada espectáculo son gratuítas
Colabora Excma. Deputación da Coruña

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da contratación temporal a xornada completa de

Peón de obras públicas

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 10 de xuño de 2016.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [ACTA 1] - [ACTA 2] - [ACTA 3] - [ACTA 4]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección
para a contratación para a brigada de incendios de 2 capataces, 2
peóns conductores e 8 peóns.

Para participar neste proceso selectivo deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida no rexistro do Concello.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 20 de maio de 2016.

Convócanse aos aspirantes a realización da proba física o venres día 3 de xuño as 09:00 horas na igrexa parroquial de Louro

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [ADMITIDOS E EXCLUÍDOS] - [LISTA DEFINITIVA]

[ACTA 2 (CAPATACES) - PROBA FÍSICA]
[ACTA 2 (CONDUCTORES E PEÓNS) - PROBA FÍSICA]

[ACTA 3 (CAPATACES)]
[ACTA 3 (CONDUCTORES E PEÓNS)]

[ACTA 4 (CAPATACES)]
[ACTA 4 (CONDUCTORES E PEÓNS)]

[ACTA 5 (CAPATACES)]
[ACTA 5 (CONDUCTORES E PEÓNS)]

[ACTA 6 (CONDUCTORES E PEÓNS)]

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da contratación temporal a xornada completa dun/dunha:

- Guía turístico/a
- Informador/a turístico/a

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 10 de xuño de 2016.

[ANUNCIO] - [BASES] - [MODELO SOLICITUDE] - [ADMITIDOS E EXCLUÍDOS] - [ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVA] - [ACTA 3] - [ACTA 4] - [ACTA 5]

 

ANUNCIO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Muros na sesión do día 3 de xuño de 2016 adoptou o seguinte acordo:

1. - Presentar a oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia para a contratación de catro socorristas durante dous meses, solicitando socorristas en espazos acuáticos naturais, en baseá subvención concedida ao Concello de Muros ao abeiro da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 29 de decembro de 2015 (DOG nº 248 de 30/12/15).

[BASES] - [ADMITIDOS E EXCLUÍDOS] - [ACTA1] - [ACTA 2] - [ACTA 3]

 

ACTIVIDADES

CURSOS DE VELA
VERÁN 2016

Inscrición a partir do 23 de xuño (ata esgotar prazas)

Quendas Muros (en Sel):
- Do 18 ao 22 de xullo (pola mañá).
- Do 26 ao 29 de xullo (pola mañá).
- Do 1 ao 5 de agosto (pola mañá).
- Do 8 ao 12 de agosto (pola mañá).
- Do 16 ao 19 de agosto (pola mañá).
- Do 22 ao 26 de agosto (pola mañá).
- Do 29 de agosto ao 2 de setembro (pola mañá).

Inscrición

- Por teléfono, no 981 762 294 ou no 981 762 313, ou de xeito presencial, no Centro Cultural e Xuvenil en horario de apertura das oficinas.

[CARTEL] - [BASES] - [SOLICITUDE]

 

3 carreira

Ver web
Ampliar información

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050
Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar