Inicio
Galego
Principal
 

Bienvenida

 Saludo
 Situación
 Como llegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Villa histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Iglesias
 Capillas
 Convento
 Molino Mareas
 Patrimonio
Naturaleza
 Riqueza natural
 Playas
 Monte Louro
 Isla Creba
Agenda
 Empresas
Contacto

 

TEATRO | MUROS

 “NACIDAS LIBRES”, DE CONTRAPRODUCIÓNS
CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO, DÍA 21 DE OUTUBRO, 21:30 H.

Autor: Cándido Pazó
Elenco: Mónica Caamaño, Rocío González, Susana Dans y Casilda Alfaro

Entradas 3,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na Rede Galega de teatros e auditorios.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de  dun/ha monitor/a de bordado e un/ha monitor/a de encaixe para os obradoiros culturais do Concello de Muros

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os/as interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 30 de outubro ás 14:00 h.

| Anuncio | Bases | Modelo solicitude

 

 

CINE | MUROS

“A PRAIA DOS AFOGADOS”
Centro cultural de Muros
sábado 14 de outubro, 21:30 h.

Entrada de balde. Aforo limitado
Programa VISIÓNS da Excma. Deputación provincial da Coruña.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de  dun profesor de guitarra, un profesor de música tradicional, un profesor de violín, un profesor de canto, un profesor de música moderna e un profesor de batería para a escola  de Musica do Concello de Muros.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 5 de outubro de 2017.

| Anuncio | Bases | Modelo solicitude

| ACTA 1 | ACTA 2

 

 

APERTURA DE LISTAXES DE SEAGA PARA NOVAS INCORPORACIÓNS E/OU ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS

SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.) anuncia a apertura do prazo para a actualización de méritos e/ou a incorporación de novo candidatos nas seguintes categorías:

 • Enxeñeiro/a de Montes.
 • Enxeñeiro/a Agrónomo/a.
 • Enxeñeiro/a Técnico Forestal.
 • Enxeñeiro/a Técnico Agrícola.
 • Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.
 • Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas.
 • Arquitecto/a.
 • Arquitecto/a Técnico.
 • Capataz.
 • Xefe/a de Brigada.
 • Maquinista-Condutor/a.
 • Peón/oa Especialista.
 • Peón/oa.
 • Oficial Administrativo.
 • Auxiliar Administrativo.
 • Licenciado/a en Dereito

Prazo de inscrición: Ata o 31 de outubro de 2017

Máis información: http://www.epseaga.com/?q=gl/node/9
Ou contactar coa orientadora laboral
Curro da Praza nº 1 (Muros)
Teléfono: 981 826 050, ext 101
Atención ó público: Luns e martes  

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO 2ª FASE"

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato da contratación da actuación “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

| + información

 

 

ANUNCIO

LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS POR ORDE DE INSCRICIÓN NO CURSO DE LINGUA DE SIGNOS NIVEL A1.

| LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS

 

 

NOTA INFORMATIVA

O Concello de Muros informa de que no DOG nº 184 do mércores 27 de setembro de 2017 saíu publicada a Resolución do 18 de setembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, maiores de idade, consumidores individuais, propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que os bens subvencionables descritos no artigo 3 das bases reguladoras se adquiran nunha entidade colaboradora adherida ao programa Reforma17 e se destinen ao dito inmoble.

| + información

 

 

TEATRO | MUROS

VENRES, 6 DE OUTUBRO, 21:30 H.
GRUPO CHÉVERE
“Goldi libre!”
Recomendada para maiores de 12 anos.


SÁBADO, 7 DE OUTUBRO, 18:00 H.
EDUCATEATRO PRODUCIÓNS,
MUSICAL “O mundo máxico de Pinocho”,
Un completo espectáculo especialmente pensado para o público familiar a partir de 2 anos.

Incluídos na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas 3,50 €, Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros, de luns a venres, de 8:30 a 15:00 h.

 

 

OBRADOIRO DE EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL
“NARAIO XUVENIL”

A Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado Naraio Xuvenil.

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 6 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 15.
Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas mozas inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (idades entre 18-30 anos), que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego.

Especialidades:

- Atención socio- sanitaria a persoas no seu domicilio. Desenvolveranse accións no eido da atención sociosanitaria e a intervención psicosocial. É necesario unha titulación mínima de ESO ou equivalente.

- Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais. Actuacións de mellora en diversos edificios públicos e instalacións, así como en espazos abertos.

Para calquera información adicional sobre o tema podedes chamar aos concellos: 981 826 050 (Muros) e 981 857 217 (Carnota).

| BASES SELECCION OBRADOIRO

| CANDIDATOS DO OBRADOIRO

| LISTADO PROVISIONAL ALUMNOS

| LISTADO PROVISIONAL DOCENTES

| LISTADO DEFINITIVO ALUMNOS

| LISTADO DEFINITIVO DOCENTES

| LISTADO PROVISIONAL DOCENTE AXUDA DOMICILIO

| LISTADO DEFINITIVO DOCENTE AXUDA DOMICILIO

 


ANUNCIO

OBRADOIROS CULTURAIS. CONCELLO DE MUROS 2017/18

HORARIOS DE ARTE FLORAL, BAILES DE SALÓN, COSTURA, TEATRO E TRABALLOS MANUAIS.
BORDADO E ENCAIXE, pendente.

CONSULTAR A LISTA DE ADMITIDOS E CONTA no Centro Cultural de Muros. Teléfono 981762294

HORARIOS

 


ANUNCIO

ESCOLAS DEPORTIVAS
2017/18

PREINSCRICIÓN
DO 1 AO 15 DE SETEMBRO

A preinscrición farase nas oficinas da Casa da Cultura de Muros, na Casa da Sociedade de Esteiro ou por medio da páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal, descargando o formulario de inscrición e enviandoo por correo-e a cultura.deportes@muros.gal, do 1 ao 15 de setembro.

CARTEL | BASES | FORMULARIO

 


O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar servizos para impartir os Obradoiros culturais que seguidamente se relacionan, mediante contrato menor:

Obradoiro de arte floral, as clases impartiranse no centro de O Areal, Esteiro, os mércores de 16:00 a 18:00 h. En San Xosé, Muros os venres de 19:00 a 21:00 h.

Obradoiro de bailes de salón, as clases impartiranse no centro sociocultural de Louro os sábados de 19:00 a 20:00 h e no Pozo do Cachón os mércores, de 21:00 a 22:00 e os sábados de 17:30 a
18:30 horas.

Obradoiro de costura en Muros, as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os martes, de 17:30 a 21:30 horas.

Obradoiro de teatro en Muros, para grupo infantil e de adultos, as clases impartiranse no Auditorio do Centro Cultural de Muros, os mércores, de 18:30 a 22:00 horas.

Obradoiro de traballos manuais, as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os luns de 16:00 a 18:00 horas. No Areal, Esteiro, os luns de 18:30 a 20:30 horas. No centro sociocultural de
Louro, os mércores de 16:00 a 18:00 h. No centro de Agrovello, Tal, os mércores de 18:30 a 20:30 h. No Pozo do Cachón, Serres, os xoves de 16:30 a 18:30 h. En Trasdacosta, Esteiro, os xoves de
19:00 a 21:00 h.

As empresas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa proposta económica e documentación que acredite a súa capacidade para impartir cada actividade e unha declaración responsable indicando que non está incursa en causas ou prohibicións para contratar e estar ao corrente coas obrigas tributarias e seguridade social, o que deberá acreditar previa adxudicación.

As instancias presentaranse no Rexistro de entrada do concello ata o día 1 de setembro, ás 10:00 h.

ANUNCIO AMPLIADO | Modelo de declaración responsable | INSTANCIA XERAL

 

 

CURSOS
Cursos de lingua de signos española

- Convocatoria dos niveis A1 e B2
- Prazo de preinscrición do 7 ao 21 de setembro (ou ata completar prazas) no rexistro xeral do Concello de Muros​
- Prazas limitadas
- Horario por determinar

Formulario de solicitude LSE

 

 

CONCERTOS
Praza do Mercado, Muros

Mércores, 23 de agosto, 20:00 h.
BANDA DE MÚSICA DE BOIRO

Xoves, 24 de agosto, 20:00 h.
ORFEÓN RÍA DE MUROS

En caso de chuvia trasladaranse ao centro cultural e xuvenil de Muros

 

 

CINE | MUROS
Agosto 2017

Luns, 7 de agosto, 22:30 h,
“Costa da Morte”
Centro cultural de Muros
Entrada de balde

Martes, 8 de agosto, 22:30 h,
“Atrapa la bandera”
Artón – Esteiro
Entrada libre. ATP.

Mércores, 9 de agosto, 22:30 h,
“Ocho apellidos catalanes”
San Francisco – Louro
Entrada libre. NRM. 7 anos

Xoves, 10 de agosto, 22:30 h,
“Palmeras en la nieve”
Centro cultural de Muros
ENTRADA DE BALDE. NRM. 16 ANOS

Organiza: Concello de Muros
Colabora:
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Programa VISIÓNS

 

 

CURSOS DE VELA | VERÁN 2017

O prazo de inscrición nos cursos comeza o 28 de xullo e ata que se esgoten as prazas.

Para inscribirse nos cursos de vela deberá poñerse en contacto coas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros:
- Por teléfono, no 981 762 294 ou no 981 762 313, ou de xeito presencial, no horario de apertura das oficinas.

Cada grupo dentro de cada quenda contará cun número máximo de 10 alumnos/as.

A cota por quenda establécense do seguinte xeito:
- 25,00 €

As quendas establécense do seguinte xeito:
Muros (antiga fábrica de Sel):

- Do 8 ao 11 de agosto
- Do 15 ao 18 de agosto
- Do 22 ao 25 de agosto
- Do 29 ao 1 de setembro

En cada quenda estabeceranse 2 grupos co seguinte horario:

Grupo 1: de 10:00 a 12:30 h (máximo 10 prazas)
Grupo 2: de 12:30 a 15:00 h (máximo 10 prazas)
As quendas establécense de martes a venres.

CARTEL | NORMATIVA | FORMULARIO SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

ELABORACIÓN DUNHA LISTA PARA A CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS DE PRAIAS DURANTE O VERÁN DE 2017

Acta 1 · relación de persoas admitidas e excluídas

Acta 2

 

 

ANUNCIO

Convocado o VII Concurso de ambientación e decoración mariñeira tradicional Muros Mira ao Mar.

Podes consultar as bases no seguinte enlace http://muros.gal/MMM2017/concurso-ambientacion-mmm17.pdf

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da elaboración dunha lista para a contratación temporal a xornada parcial de:

Monitores/as de tempo libre

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 de
xuño de 2017 ás 13.00 h.

Anuncio | Bases | Proposta | Acta 1 |

Acta 2 · (exame)

 

 

ANUNCIO

O día 4 de abril de 2017 a Xunta de Goberno Local deste Concello aprobou as bases para a provisión en réxime de persoal laboral temporal dun/ha Guía Turístico/a e a Elaboración dunha lista de informadores/as Turísticos

Logo de ver que as persoas que superaron o proceso de informadores turísticos é insuficiente para cubrir os postos necesarios debido á renuncia dun/ha candidato/a, e que se precisa un informador turístico máis dos que superaron o dito proceso,

A XUNTA DE GOBERNO LOCAL ACORDA:

Modificar o punto 4 das bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 4 de abril de 2017 para a provisión en réxime de persoal laboral temporal dun/ha Guía Turístico/a e a Elaboración dunha lista de informadores/as Turísticos e abrir un novo prazo de presentación de solicitudes ata o día 19 de xuño de 2017.

Os candidatos que xa presentaron a solicitude no proceso anterior, só presentaran a solicitude para participar neste novo proceso, podendo, se o consideran oportuno, achegar máis documentación.

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 · Plantilla Exame | Acta 3

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros informa que o vindeiro luns 12 de xuño, esta previsto presentar a oferta no Servizo Público de Emprego de Galicia para a elaboración dunha lista para a contratación de socorristas acuáticos para as praias, verán 2017.

Os interesados deberán estar inscritos na oficina de emprego de Cee como socorristas acuáticos, e estar en posesión do certificado de profesionalidade de socorrista en espazos acuáticos naturais, ou estar inscrito no rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia

Máis información no Concello de Muros ou no teléfono 981826050

Anuncio | Bases

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación para BRIGADA DE INCENDIOS de dous capataces, dous peóns condutores e seis peóns.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Peóns/conductores

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 |

Acta 5 | Acta 6 | Acta 7

Capataces

Acta 1 - capataces | Acta 2 | Acta 3 |

Acta 4 | Acta 5 | Acta 6

 


Queixa Ministerio Xustiza (Rexistro de Muros)

[Modelo - escrito de queixa]

 


MUROS - SAN PEDRO 2017

DÍA 28 DE XUÑO

19:00 H PASACALLES: AGROCOVO
22:30 H.- VERBENA:
Orquestra GRAN PARADA e ORQUESTRA TELEVISIÓN, no Porto

DÍA 29 DE XUÑO

10:30 H.- PASACALLES: RUMIAL
11:30 H.- PROCESIÓN coa BANDA DE CORNETAS E TAMBORES CALLEIRA
12:00 H.- MISA SOLEMNE cantada pola CORAL DON DIEGO DE MUROS
21:00 h.- CONCERTO: PÍSCORE. Concerto singular, praza do Mercado
22:30 H.- VERBENA:
Orquestra LA OCABAND,  no Porto
24:00 H.- FOGOS DE ARTIFICIO
00:15 H.- CONCERTO: XABIER DÍAZ E ADUFEIRAS DE SALITRE, no Curro da praza

DÍA 30 DE XUÑO

12:00 H.- PASACALLES: FALTRIQUEIRA
18:30 H.- FESTA INFANTIL, Curro da praza
22:30 H.- VERBENA:
Orquestra VENECIA e Orquestra LA FAVORITA, no Porto

DÍA 1 DE XULLO

12:00 H.- CONCERTO ESMUs DE BOIRO, ORDES E MUROS, na Pista
13:00 H.- ESPECTÁCULO: CANTIGAS E AGARIMOS, Curro da praza
20:00 H.- ENCONTRO CORAL DE HABANERAS, praza do Mercado. Organiza Coral D. DIEGO,
22:30 H.- III NOITE ROCK: grupos ARCHIVO ADXUNTO, OS DESTERRADOS, EVIL BASTARD e EXIT, tributo HARD ROCK, no Porto

Organiza: CONCELLO DE MUROS
Colaboran: Excma. Deputación da Coruña, AGADIC

[Cartel]

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da elaboración dunha lista para a contratación temporal a xornada parcial de:

Monitores/as de tempo libre

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 de
xuño de 2017 ás 13.00 h.

Anuncio | Bases | Proposta

 

 

NORMAS PARA OS LUMIÑOS OU CACHARELAS DE SAN XOÁN

1. A larada ou cacharela situarase nun lugar seguro de maneira que non exista perigo de propagación accidental ás casas, instalacións ou terreos agrícolas próximos.
De calquera xeito, deixarase unha franxa de polo menos 5,00 metros de ancho arredor do lumiño limpa e libre de calquera elemento combustible.

2. Está prohibido facer as laradas nos xardíns e parques públicos, nos terreos forestais e nas proximidades das masas arbóreas.

3. Cando a cacharela se faga na vía pública, haberá que pór moito coidado en que o lume non estrague o pavimento ou o equipamento e as instalacións de servizo público (mobiliario urbano, conducións de auga, liñas eléctricas ou telefónicas, etc.). En todo caso os organizadores encargaranse, pola súa conta, de protexer o pavimento cunha capa de area de 10 cm. en toda a superficie da fogueira.

4. Débese prestar atención para que a calor ou o lume non lles afecte ás plantas e ás árbores, polo que a cacharela afastarase delas un mínimo de 15 metros.

5. Non se poderá prender a larada con líquidos inflamables nin queimar nela produtos contaminantes (gomas, pneumáticos, plásticos...)

6.-Non se poderá aproveitar para queimar residuos ou restos domésticos, forestais ou agrícolas, xa que é motivo de denuncia. (En caso de non estar suspendidos os permisos, deberase pedir unha comunicación ou autorización, para restos agrícolas e forestais).

7. Non se poderá abandonar a larada ata estar seguros de que o lume quedou completamente apagado, debendo retirar todos os restos que queden unha vez rematado o evento.

8.- As autorizacións outorgadas non eximirán, en ningún caso, das responsabilidades por danos e prexuízos a que houber lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.

9.- As Cacharelas poderán ser revisadas polos servizos municipais para ver se cumpren a normativa esixida.

Normas


 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da elaboración dunha lista para a contratación temporal a xornada parcial de

Monitores/as de tempo libre

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 31 de maio de 2017.

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3

 

 

ANUNCIO
Subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas.

O día 15 de xuño publícase no DOG a convocatoria de subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas.

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica legalmente constituída.

Liñas de actuación:
A) Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto técnico de decoración e interiorismo.
B) Proxectos de renovación e mellora da imaxe comercial, sempre que impliquen unha renovación clara e directa da imaxe do establecemento comercial.

Prazo de solicitude: ata o 17 de xullo

Máis información


 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da elaboración dunha lista para a contratación temporal a xornada parcial de

Monitores/as de tempo libre

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 31 de maio de 2017.

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2

 

 

ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE
VERÁN 2017

INSCRICIÓNS

Do 16 ao 26 de xuño

2. Lugar de inscrición e horario

- Centro Cultural e Xuvenil de Muros: 8:00 - 14:00 h
- Casa da Sociedade de Esteiro: 17:00 - 19:00 h, de martes a venres

PARTICIPANTES

1. As actividades están dirixidas a nenos e nenas nacidos nos anos 2012 e 2013.
2. Para que a actividade se poida levar a cabo terá que haber como mínimo 8 participantes.

Bases

 

 

OFERTA DE EMPREGO

Empresa do sector do metal precisa persoal para traballo en Cee. A información que nos fan chegar dende a propia empresa é a seguinte:

PRECÍSANSE MONTADORES/AS de ESTRUTURAS METÁLICAS -  SOLDADORES/AS -  CALDEIREIROS/AS

Requírese persoal con experiencia para traballar  na montaxe de estruturas metálicas en Cee. Trátase dunha Parada nunha fábrica de duración aprox. 1 semana. Posibilidade dalgún traballo posterior noutra zona

Requisitos Mínimos

 • Experiencia no sector
 • Formación en materia preventiva esixida no Convenio do Metal (Ciclo Inicial 8 h e Formación Oficio Estrútura Metálica)

Requisitos desxeados

 • Formación en carretillas e plataformas elevadoras
 • Enderezo preto do concello de Cee

ENTREGA DE CURRÍCULUMS

As persoas interesadas nesta oferta poden achegarse a entregar o currículum no concello para que se lle remita á empresa.
Horario: Luns 12 e martes 13 de xuño de 08:30 a 14:30 horas


Preguntar pola orientadora laboral.


 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun monitor socorrista para a piscina municipal mediante contrato de duración determinada durante o verán de 2017.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 2 de xuño de 2017

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de persoal para a limpeza de praias mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 (exame) | Acta 4 (exame)

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun Guía turístico/a e informadores turísticos mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

 

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 (Exame guia) · (Exame informadores) |

Acta 3

 

 

Exposición sobre o cambio climático

“O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción”

Muíño de Mareas do Pozo do Cachón

Desde o 18 ata o 31 de maio está aberta ao público no Muíño de Mareas do Pozo do Cachón a  exposición “O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción”, con horario de martes a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 19.00 h. e o sábado de 10.00 a 15.30 h. O acceso á mostra é gratuíto.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de peóns de obras públicas mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5

Acta 6

 

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun monitor socorrista para a piscina municipal mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

 

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4

 


XI MOSTRA DE TEATRO
XOSÉ AGRELO

CENTRO CULTURAL DE MUROS

martes 16 de maio, 21:30 h.
TEATRO SOLIDARIO AS INSUAS
“ABUSÓNS S.A.”.

mércores 17 de maio, 21:30 h.
AQUELANDO TEATRO DE MUROS
“A fiestra valdeira”.

mércores 17 de maio, ás 18:00 h, no Curro da praza,
Obradoiro de cabezudos “Un polbo xigante”
Inspirado na obra do mesmo título de Carlos Casares, autor homenaxeado este ano nas Letras Galegas.

venres 19, ás 18:15 h., na Biblioteca de Muros
Obradoiro “A Galiña dos ovos de conto”.

sábado 20 de maio, 21:30 h.
AQUELANDO TEATRO DE MUROS
“A fiestra valdeira”.

 

 

EDICTO

ANUNCIO DE PRECIOS BONIFICADOS Y CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR LICITACIÓN AL ALZA, DE PARCELAS DEL PARQUE EMPRESARIAL DE MUROS (A CORUÑA) PROPIEDAD DE “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L.”, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE 5 DE MAYO DE 2017.

OBJETO: “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L.” informa sobre los precios bonificados y las condiciones para la enajenación, mediante procedimiento abierto, por licitación al alza, de parcelas del Parque Empresarial de Muros (A Coruña), según acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 5 de mayo de 2017.

PRECIO BASE DE LICITACIÓN: Los establecidos en el ANEXO Nº1 de las Condiciones. Estos precios no incluyen IVA, que será añadido en el momento de efectuar la venta.

GARANTÍA: 5% del precio base de licitación de las parcelas. (Número de cuenta: IBAN ES18 2080 5803 9430 4000 1211).

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Se presentarán en las oficinas de  “SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L.”, Calle Hórreo, 86, Bajo, 15702, Santiago de Compostela, A Coruña.

Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del día 26 de mayo de 2017
Obtención de documentación y descarga de Condiciones:
• Condiciones para la enajenación mediante procedimiento abierto, por licitación al alza, de parcelas del Parque Empresarial de Muros (archivo pdf).

Ver paxina web

 


CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017

XULLO - AGOSTO 2017
Inscrición do 15 de maio ao 2 de xuño (ambos inclusive).

 • As quendas e idades establécense do seguinte xeito:

- Muros: nados/as nos anos 2011/2010/2009 do 18 ao 28 de xullo.
- Muros: nados/as nos anos 2008/2007/2006 do 14 ao 25 de agosto.
- Esteiro: nados/as nos anos 2011/2010/2009 do 3 ao 14 de xullo.
- Esteiro: nados/as nos anos 2008/2007/2006 do 31 de xullo ao 11 de agosto.

Inscrición: 8,00 € cada participante.
- Centro Cultural e Xuvenil de Muros: 981 762 294
- Casa da Sociedade de Esteiro: 981 763 487.

As inscricións deberán facerse no Centro Cultural e Xuvenil de Muros durante o tempo que a Casa da Sociedade de Esteiro permaneza pechada.

Cartel | Bases

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de dous auxiliares de Policía Local mediante contrato de duración determinada.

O sistema de selección será mediante o procedemento de oposición libre.

Os interesados en participar no proceso selectivo deberán presentar a solicitude dirixida a alcaldesa do Concello de Muros no prazo de dez días a contar dende o día seguinte a publicación desta anuncio no xornal.

 

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5

 


XI MOSTRA DE TEATRO
XOSÉ AGRELO

CENTRO CULTURAL DE MUROS

MÉRCORES 10 DE MAIO, 18:30 H
OBRADOIRO DE TEATRO MUROS
“O MAGO DE OZ”

SÁBADO 13 DE MAIO, 21:30 H.
DEBULLANDO TEATRO, de Negreira
“O MORDOMO, OF COURSE”

“AURORA” O QUE FALTABA TEATRO,
APRAZADA POR MOTIVOS DE SAÚDE

 

 

O Concello de Muros INFORMA

Que os días 8 e 9 de maio a empresa concesionaria da recollida de lixo vai realizar o lavado dos colectores. Polo que lle lembramos á veciñanza a necesidade de depositar o lixo de xeito adecuado, para evitar cheiros:

- O lixo debe depositarse en bolsas que estean ben pechadas para evitar que os desperdicios queden soltos polos colectores, ensuciándoos e provocando cheiros.

- Hai que depositar o lixo no horario indicado para ese fin (de 20.00 h a 22.00 h), para que o camión lavacolectores atope os colectores baleiros e os poida lavar.

Se todos e todas colaboramos, a nosa vila poderá ofrecer unha mellor imaxe.

 


XI MOSTRA DE TEATRO
XOSÉ AGRELO

CENTRO CULTURAL DE MUROS

sábado, 6 de maio, 18:00 H
EXPRESIÓN PRODUCIÓNS
“O LIBRO MÁXICO”

sábado, 6 de maio, 21:30 H
AULA DE TEATRO MUNICIPAL DA ILLA
“REPOUSO ABSOLUTO”

 


XI MOSTRA DE TEATRO
XOSÉ AGRELO

CENTRO CULTURAL DE MUROS

venres 28 de abril, 21:30 h.
MUXICAS TEATRO, do movemento teatral ONCE
“Arsénico por compaixón”

sábado 29 de abril, 21:30 h.
TEATRO AIRIÑOS
“Hoxe non se paga”

 


TEATRO

TEATRO DO MORCEGO

“PRESIDENTE”

SÁBADO, 22 DE ABRIL, 21:30 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

ANUNCIO

Programa de educación ambiental “O Lixo Desde o Teu Concello”

O Concello de Muros participa no Programa de educación ambiental “O Lixo Desde o Teu Concello” que realiza de xeito gratuíto a asociación ecoloxista ADEGA nos concellos da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza. A finalidade do Programa é dar a coñecer o Plano de Residuos da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza á súa cidadanía, expoñendo as vantaxes dun modelo de xestión baseado na reciclaxe e na compostaxe da materia orgánica. Durante as charlas e obradoiros incídese nas actitudes e prácticas dos veciños e veciñas destes concellos para que na súa vida cotiá separen ecoloxicamente os residuos, e comprendan a importancia de tal acción en miras de achegarnos a un estilo de vida máis sustentable.

Poden solicitarse obradoiros e/ou charlas para público infantil ou adulto e poden pedilos asociacións culturais, asociacións de mulleres rurais, comunidades de veciños, empresas, etc.

Para máis información:
Axencia local de sostibilidade
sostibilidade@muros.es; sonia.lago@muros.gal
981826050, ext 120

[Programa de Acción Educativa - Adultos] | [Programa de Acción Educativa]

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para Elaboración dunha
lista para a contratación de AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso-oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo
constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros,
xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 20 de
febreiro de 2017

Anuncio - Bases - Modelo solicitude -

Acta 1- Lista definitiva de admitidos e excluídos

Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6

 

 

EXPOSICIÓN

16ª EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
CLUB RAZA CAN DE PALLEIRO
RAZA AUTÓCTONA GALEGA

No Muíño de Mareas do Pozo do Cachón
Do 7 ao 27 de abril de 2017

De martes a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 19.00 h e sábado de 10.00 a 15.30 h

 


CINE

“A PALABRA XUSTA”

Centro cultural de Muros
Sábado 8 de abril, 21:30 h.

 

 

NOTA INFORMATIVA

APERTURA DE PRAZO DE INSCRICIÓN EN DIVERSAS LISTAXES DO SERGAS
O concello de Muros informa de que o 24 de marzo de 2017 publícase no DOG a resolución pola que se inicia o prazo para a inscrición das persoas interesadas nas listas de aspirantes para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.
As categorías para as que se abre o prazo son:

 • Telefonista.
 • Albañil.
 • Carpinteiro/a.
 • Costureiro/a.
 • Perruqueiro/a.

As persoas aspirantes deberán posuir, alomenos, unha das titulacións indicadas:

 • Graduado escolar.
 • Graduado/a en ESO ou equivalente.
 • Título de técnico (formación profesional de grao medio).

A formalización das solicitudes de inscripción efectuarana as persoas interesadas a través do currículo profesional habilitado electronicamente (FIDES/Expedient-e/ Sección de Procesos) ó cal se accederá a través da páxina web (www.sergas.es)

Prazo de inscrición: Poderanse formalizar as solicitudes desde o día 25 de marzo ó 25 de abril de 2017, ambos incluídos. Os méritos computables serán os causados ata o 10 de abril de 2017 e que consten acreditados na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente. De rexistrar a inscrición no Expediente Electrónico con posterioridade ao 25 de abril de 2017, o/a aspirante figurará na seguinte xeración de listas que se efectúe nas respectivas categorías.
A solicitude de inscripción nunha categoría será incompatible coa solicitude de inscripción en calquera outra categoría.

 • Para máis información:

Enlace ó DOG: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0003-210317-0001_gl.html


Ou contactar coa orientadora laboral
Curro da Praza nº 1 (Muros)
Teléfono: 981 826 050, ext 101
Atención ó público: Luns e martes

 


TEATRO

P.T. EXCÉNTRICAS

“A CABEZA DO DRAGÓN”

SÁBADO 1 DE ABRIL, 21:30 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas, 5 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural.

 

 

NOTA INFORMATIVA

Modelos para que, tanto particulares como entidades, poidan reclamar ao Ministerio de xusticia que revoque a medida adoptada mediante o Real Decreto 195/2017 pola que o Rexistro da propiedade de Muros pasaría a depender do de Corcubión.

[Modelo escrito Ministerio Xustiza (particulares)]

[Modelo escrito Ministerio Xustiza (entidades)]

 


ENTREGA DE PREMIOS

CONCURSO RECICLAXE DE ACEITE VEXETAL USADO “RECICLAR NO MERCADO”

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL
DÍA: VENRES, 24 DE MARZO
HORA: 11.30 h

AMENIZADO POLOS REGUEIFEIROS PINTO DE HERBÓN E LUIS O CARUNCHO

 


ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL

PACO NOGUEIRAS

“BRINCA VAI!”

SÁBADO 25 DE MARZO, 18:00 H
CENTRO CULTURAL DE MUROS

DIRIXIDO A PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR
Entradas 2,50 €, reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.
Espectáculo incluído na RGTA.

 


CINE

“SICIXIA”

Sábado 18 de marzo, 21:30 h.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Non recomendada para menores de 12 anos.
Entradas 3 €.
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

 

NOTA INFORMATIVA

O concello de Muros informa da publicación no DOG do 13 de marzo da orde que regula as liñas de axuda para o emprego autónomo.

O Programa I ten por obxecto a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral. Serán beneficiarias deste programaaquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.

O Programa II ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2017, os incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. Serán beneficiarias desta medida as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade. ) A solicitude de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e a data da publicación desta orde deberanse presentar no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde. As contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberanse solicitar ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola cal se solicita subvención.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2017

Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170313/AnuncioG0424-010317-0005_gl.pdf

 

 

ANUNCIO

Convocatorias de pagamento de xustiprecio, que se corresponden cos expedientes de expropiación forzosa por mor das obras:

"Acondicionamento da estrada AC-400 (antiga AC-403 Muros- Santa Comba) treito Muros- Paxareiras"

"Proxecto de trazado e construción da obra Plan Galicia acondicionamento da AC-550 - treito Muros- Noia"

Convocase aos propietarios que aparecen na relación adxunta para os días 14, 15 e 16 de marzo de 9:30 a 11:30 h na casa do Concello de Muros.

[Relación de propietarios AC400 - treito Muros - Paxareiras]

[Relación de propietarios AC550 - treito Muros - Noia]

 

 

NOTA INFORMATIVA

Desde o departamento de Medio Ambiente do Concello de Muros queremos informarlles de que no DOG nº. 43, publicado o 2 de marzo de 2017, saen publicadas as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares que convoca o Instituto enerxético de Galicia.

BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas de dereito privado, propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles de dereito residencial, comunidades ou mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións subvencionables descritas no artigo 3 se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, as agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade; estas non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

OBXECTO
O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das ener­xías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

[+ Información] - [DOG nº. 21]

 


TEATRO

ADREDE DA CONMEMORACIÓN DO DÍA DA MULLER

BUTACAZERO

“VOAXA E CARMÍN”

SÁBADO, 11 DE MARZO, 21:30 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Entradas, 3,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na RGTA.

 


MUSICAL

AVENTO PRODUCIÓNS

“O MAGO DE OZ”

SÁBADO 4, ÁS 18:00 H
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Público Familiar

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas 2,50 euros.
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

 

PROGRAMACIÓN

ENTROIDO 2017

VENRES 24/02/2017:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN LOURO. Colaboran ANPA Agra de Filgueira e SC Monte Louro

SÁBADO 25/02/2017:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ABELLEIRA.
Coorganiza A.C. A Ponte vella e A.VV. A Ostreira
23:00 h – FESTA DE ENTROIDO, Curro da praza, Muros. Organiza Asociación Praia do Castelo

DOMINGO 26/02/2017. MUROS:
17:00 h - CONCURSO DE COMPARSAS

Premios:
Categoría GRUPOS: 500 € - 250 € - 125 €
Categoría COMPARSAS: 1.500 € - 700 € - 300 € - 150 €
ACTUACIÓN DA CHARANGA A SANTA COMPAÑA

LUNS 27/02/2017:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ESTEIRO.
Colabora ANPA de Esteiro
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN SERRES.

MARTES 28/02/2017:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TOREA.
Colaboran veciños de Torea

MÉRCORES 01/03/2017. MUROS:
19:00 h - ENTERRO DO FACUNDO.
Coa colaboración da Asociación Os do Casco e colaboración e actuación da BANDA DE CORNETAS E TAMBORES CALLEIRA

VENRES 03/03/2017:
18:00 h – FESTA DE DISFRACES BIBLIOTECA DE MUROS
en San Xosé

DOMINGO 05/03/2017:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TAL.
Coorganiza A.C. Careca

 

 

ANUNCIO

Convocatoria de subvencións municipais para realización de actividades culturais e deportivas no ano 2017.

Prazo do 1 ao 31 de marzo.

- Convocatoria das subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais no ano 2017.

[BASES] + [SOLICITUDE]

- Convocatoria das subvencións dirixidas a clubs e a entidades para a realización de actividades deportivas no ano 2017.

[BASES] + [SOLICITUDE]

- Convocatoria de bolsas para deportistas do concello de muros para o ano 2017.

[BASES] + [SOLICITUDE]

 

 

NOTA INFORMATIVA

Desde o departamento de Medio Ambiente do Concello de Muros queremos informar á veciñanza de que no DOG nº. 21, do día 31 de xaneiro de 2017, aparecen as bases para a concesión de subvencións relativa ao PLAN RENOVE DE FIESTRAS, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017.

BENEFICIARIOS:

Persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños, sempre que a actuación subvencionable se realice en inmobles sitos na Comunidade Autónoma de Galicia.

OBXECTO:

Subvencionar a rehabilitación dos ocos acristalados da fachada, tanto no referente ao acristalamento como aos marcos ou perfís, co fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética do edificio e os conseguintes aforros en termos económicos, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.

[NOTA INFORMATIVA] - [DOG nº. 21]

Empresas adheridas ao PLAN RENOVE FIESTRAS 2017

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a elaboración dunha lista de limpeza e conserxería.

O prazo para a presentación das solicitudes rematará o día
16 de decembro de 2016.

 

Anuncio - Bases - Modelo solicitude -

Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 + [Preguntas e respostas]

- Acta 4 - Acta 5

 


CONCERTO

RONDALLA DE AGUIÑO

SÁBADO, 18 DE FEBREIRO, 18:30 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Organiza ESMU municipal de Muros
ENTRADA DE BALDE

 

 

ANUNCIO

Cursos para obtención de certificados de profesionalidade en Socorrismo Acuático

A Deputación da Coruña organiza os seguintes cursos para obter os certificados de profesinalidade de:

- AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS_ 428 HORAS (348 formación teórica e 80 formación práctica)

- AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS_ 378 HORAS (298 formación teórica e 80 formación práctica)

A formación terá lugar nas instalacións da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) en A Coruña, rúa Gambrinus nº 151, nave 3, de luns a venres e a razón de 6 horas diarias (informaráse da modalidade de turno mañán/tarde según sexa zona Santiago ou zona Ferrol) e as prácticas profesionais non laborais, en praias de concellos da provincia. Primeiro desenvolverase a formación en espazos naturais e logo da tempada de praias, previsiblemente en outubro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas.

Prazas: 5 prazas por concello, que se asignarán por riguroso orde de inscrición sempre que se achegue a documentación requirida.

Inscrición: As persoas interesadas deberán acudir á orientadora laboral do concello para cubrir o formulario de inscrición e achegar un certificado/informe de saúde recente onde se acredite o cumprimento das capacidades físico-psíquicas para o desenvolvemento da actividade profesional de socorrismo acuático.

Prazo: A data límite de inscrición é o martes 14 ás 14:00 h.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de dun profesor de canto para a escola de Musica do Concello de Muros

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 3 de febreiro de 2017.

 

Anuncio - Bases - Modelo solicitude -

Acta 1 - Acta 2 - Acta 3

 


TEATRO

SARABELA TEATRO

 “NORMAS PARA SABER VIVIR NA SOCIEDADE ACTUAL”

SÁBADO 11, 21:30 h.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Premio Cultura Galega das Artes Escénicas 2016

Dirección: Ánxeles Cuña | Elenco: Fina Calleja, Sabela Gago, Elena Seijo, Fernando Dacosta e Vadzim Yukhnevich.

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas 3,50 euros.
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros comunica o remate do proxecto “Elaboración dunha estratexia de sustentebilidade municipal: Plan de Actuación Municipal fronte ao risco de incendios forestais no Concello de Muros”, que foi realizado a través dunha axuda solicitada á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao abeiro da orde do 26 de abril de 2016 (DOG nº 84, do 3 de maio), para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas. O proxecto estivo cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER-Galicia 2014-2020. O obxectivo temático foi o nº 5 “Frear o cambio climático”.

[Memoria xustificativa] - [Cartel]

 

 
NOTA INFORMATIVA

EXAMES LIBRES PARA AS TITULACIÓNS DE MARIÑEIRO PESCADOR, PATRÓN LOCAL DE PESCA E PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE

A Consellería do Mar vén de convocar os exames ordinarios de carácter libre (non é preciso realizar un curso previo) para as titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente.

A convocatoria e a documentación que precisa para concorrer a estas probas está publicada na web da Consellería, no seguinte enlace: http://mar.xunta.gal

Os exames teóricos e prácticos realizaranse nos seguintes centros: Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico, en Vigo; Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol e Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira e o prazo para matricularse en calquera dos exames vai do 30 de xaneiro ao 20 de febreiro.

Máis información: na web [http://mar.xunta.gal]
Ou contactar coa orientadora laboral
Curro da Praza nº 1 (Muros)
Teléfono: 981 826 050, ext 101
Atención ó público: Luns e martes

[NOTA INFORMATIVA]

 

 

COMEDIA MUSICAL FAMILIAR

REDRUM PRODUCIÓNS

“A NENA QUE QUERÍA NAVEGAR”

SÁBADO,  4 DE FEBREIRO, 18:00 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Elenco: Laura Míguez, a Nena, Guillermo Carbajo, Xeadeiro, Carlos Álvarez-Ossorio, Profesor Sorsor.

Espectáculo incluído na RGTA da AGADIC.
Entradas, 2,50 €
Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural e xuvenil de Muros.

 

 

ENTROIDO 2017
CONCURSO DE COMPARSAS
Domingo 26 de febreiro

 

As comparsas deberán de estar formadas por un mínimo de 5 persoas. Establécense dúas categorías: grupos, de 5 a 14 persoas e comparsas, a partir de 15 persoas.

As inscricións das mesmas farase no Centro Cultural e Xuvenil de Muros, ou a través do teléfono 981762294, dende o día 30 de xaneiro ata o 24 de febreiro ás 14:00 horas

Premios:

Categoría GRUPOS

 

Categoría COMPARSAS

1º PREMIO

500 €

 

1º PREMIO

1.500 €

2º PREMIO

250 €

 

2º PREMIO

700 €

3º PREMIO

125 €

 

3º PREMIO

300 €

 

 

 

4º PREMIO

150 €

[CARTEL] - [BASES] - [FICHA DE INSCRICIÓN]

 

 

 

NOTA INFORMATIVA

Desde o departamento de Medio Ambiente do Concello de Muros queremos informarlles de que no DOG nº. 8, publicado o 12 de xaneiro de 2017, saen as bases reguladoras para a concesión axudas para acción silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios… que convoca a Consellería do Medio Rural.

As dúas liñas de axuda obxecto de subvención, que se corresponden co procedemento MR605A, son as seguintes:

Liña I: axudas para realizar prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, desmestas, rareos e podas, coa finalidade de prevención de incendios.

Liña II: axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación das solicitudes será de corenta e cinco días, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (é dicir, desde o 12 de xaneiro de 2017).

[NOTA INFORMATIVA] - [DOG nº. 8]

 

 

NOTA INFORMATIVA

O concello de Muros informa  de que a Deputación da Coruña ven de publicar o PEL (Plan de Emprego Local) que recolle dúas liñas de actuación:

 • Axudas para o fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores: Dirixidas a mozos e mozas de entre 25 e 35 anos empadroados en concellos da provincia que promovan iniciativas empresariais de nova creación no ámbito provincial, tanto persoas físicas coma xurídicas. As axudas cubrirán investimentos de ata 40.000 euros (excluído o IVE), dos cales o 50% como máximo poderá ser subvencionado pola Deputación. Os gastos subvencionables son os relacionados con aplicacións informáticas, maquinaria, utillaxe necesario para a realización da actividade, mobiliario e equipos para o proceso de información. Na valoración das solicitudes, teranse en conta entre outros aspectos,  o carácter innovador da empresa, o sector profesional (con relevancia para o ámbito do medio ambiente, as enerxías renovables e empresas con base tecnolóxica, así como aquelas que apliquen medidas de responsabilidade social empresarial)
 • Apoio ás empresas para a creación ou ampliación do seu cadro de persoal, mediante a contratación laboral de persoas en situación de desemprego. A axuda cubre o 75% dos custos salariais totais da persoa traballadora incluídas as cotas á Seguridade Social, non sendo subvencionables outros conceptos derivados da contratación. As persoas a contratar deberán estar empadroadas en calquera dos municipios da provincia da Coruña, estar en situación de desemprego no momento da contratación e inscrita como demandante de emprego no servizo público de emprego correspondente, non ter mantido unha relación laboral coa empresa beneficiaria da subvención dentro dos 3 meses anteriores á data de contratación obxecto de solicitude da subvención, non ter relación de parentesco coa persoa empregadora e non ostentar cargos de dirección ou ser membros dos órganos de administración das entidades beneficiarias.

As bases de ambas liñas de subvención poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia (BOP nº 10 de 16 de xaneiro de 2017). O prazo de presentación de solicitudes para concorrer a estas dúas axudas, determinarase no anuncio da publicación da convocatoria da subvención no Boletín Oficial da Provincia.

 

 

NOTA INFORMATIVA

RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

O Concello de Muros informa que, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 19 de xaneiro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

 - Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2
- Servizos para o control de pragas SEA028_2
- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos SEA251_3
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD340_2
- Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2
 - Extinción de incendios e salvamento SEA129_2
- Tanatopraxia SAN491_3
- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural SEA898_2

Prazo: Do 20 de xaneiro ó 20 de febreiro (inclusive) para as unidades de competencia de todas as cualificacións profesionais salvo a de Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural SEA595_2 que ten de prazo do 1 ó 31 de marzo (inclusive).

[NOTA INFORMATIVA] 

 

ANUNCIO

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

O concello de Muros informa de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou unha orde no Diario Oficial de Galicia do 12 de xaneiro, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais: [+ información]

Prazo: Dende o 12 de xaneiro ó 3 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos

MÁIS INFORMACIÓN:

Enlace á orde do DOG:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170112/AnuncioG0164-281216-0003_gl.pdf

Ou contactar coa orientadora laboral
Curro da Praza nº 1 (Muros)
Teléfono: 981 826 050, ext 101
Atención ó público: Luns e martes  

 

3 carreira

Ver web
Ampliar información

Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar

 
Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050