Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto

 

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ
(Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son)

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuito que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible
as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

- Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as

- Apoio en todas as areas de desnvolvemento do/a neno/a:

• Desenvolvemento psicomotor
• Desenvolvemento cognitivo
• Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
• Desenvolvemento da autonomía
• Desenvolvemento da área social e afectiva

- Apoio, información, habilitación e formación da familia:

• Terapia psicolóxica individual
• Grupos de familias.

- Coordinación coa contorna:

• Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

- Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
- Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

- Chamando ao 981 824 248
- A través de correo electrónico sat@noia.es
- Acudindo directamente ao Servizo, situado en
Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:
Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Aten ci ónTemperá
Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá

 

3 carreira


Versión anterior

SAT


Ver web

Ampliar información

 
Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar
Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050